W temacie technicznym

Proponujemy :

Bieżącą obsługą systemu sieciowego, wraz z modyfikacjami zlecanymi przez Klienta;
Wprowadzaniem do systemu/konfiguracji poprawek dostarczanych przez producentów;
Prowadzeniem konfiguracji aktywnych urządzeń sieciowych;
Monitorowaniem systemów antywirusowych i archiwizacji danych;
Świadczeniem bieżącej pomocy technicznej pracownikom Klienta;
Prowadzeniem dokumentacji technicznej zasobów informatycznych firmy;
Realizacja zadań związanych z warunkami polityki korporacyjnej Klienta;
Pomoc przy tworzeniu budżetów IT, tworzenie koncepcji zmian, rozwoju, przebudowy dopasowanej do potrzeb biznesu;
Raportowanie o parametrach sprzętowych oraz koniecznych zmianach, propozycje zmian mające na celu obniżenie wydatków na infrastrukturę oraz poprawienie efektywności pracy,
Prowadzenie logistyki kontaktów z innymi firmami świadczącymi usługi na rzecz Klienta, w szczególności serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego sprzętu komputerowego lub oprogramowania. Asysta w imieniu klienta podczas ich wizyt lub transport sprzętu komputerowego do serwisów zewnętrznych, monitorowanie naprawy oraz instalacja po naprawie w ramach abonamentu
Własny serwis sprzętowy sprzętu pogwarancyjnego – płatny oddzielnie.